"Vi står stærkere sammen end alene - især i disse nedskæringstider!
Derfor skal vi stå sammen i et stærkt fællesskab - det fører til resultater
"
Kære sygeplejerske,

Jeg brænder fortsat for arbejdet med sygeplejerskernes løn, fag og arbejdsvilkår og genopstiller derfor som næstformand i DSR, Kreds Hovedstaden.

Det er afgørende for mig, at mit arbejde tager udgangspunkt i din hverdag som sygeplejerske. Derfor er dialogen med dig og dine kolleger vigtig, så jeg har kendskab til de udfordringer sygeplejersker møder i praksis og kan forbinde det til mit politiske arbejde og DSRs indsatser.

Sygeplejen og vore arbejdsvilkår er under massiv pres og alt for mange oplever, at de ikke kan udøve sygeplejen fagligt forsvarligt. Det er direkte uacceptabelt. Mange rammes af stress eller sygdom pga vilkår i arbejdet. Igen uacceptabelt
Jeg vil arbejde benhårdt for sygeplejerskers arbejdsmiljø og arbejdsvilkår som fundament for høj faglighed, udvikling og trivsel – det er min mærkesag. Herudover vil jeg arbejde for:
  • Løn der afspejler ansvar og kompetencer - målet er stadig ligeløn!
  • Faglig forsvarlighed - det kræver introduktion og oplæring, uddannelse og kompetenceudvikling samt at ressourcer og krav hænger sammen
  • Værn om sygeplejerskers fritid og overholdelse af arbejdstidsregler
  • Større anerkendelse af sygeplejerskers faglighed og viden
  • Bedre vilkår for tillidsvalgte - til effektivt at hjælpe medlemmerne
  • Ytringsfrihed: uacceptable vilkår i sundhedsvæsenet skal synliggøres
Kontakt mig gerne til en uddybbende snak

med venlig hilsen

Kristina Robins
mobil: 20537687

kristinarobins@dsr.dk